Rithöfundasamband Íslands

The Writers' Union of Iceland


Ritunarþing 11. apríl

Þann 11. apríl nk. standa Félag fagfólks á skólasöfnum, Háskóli Íslands, Kennarasamband Íslands, Menntamálastofnun, Rithöfundarsamband Íslands, Samtök móðurmálskennara og Sögur – Samtök um barnamenningu saman að málþingi til að vekja athygli á ritun í grunnskólum. 


Frítt verður á þingið og veitingar í boði. Allir velkomnir!

Ritunarþing


Sumarbústaðir

Opið er fyrir sumarúthlutun á orlofshúsunum Sléttaleiti og Norðurbæ sumarið 2018. Umsóknarfrestur er til 26. mars nk. Húsin er í vikuleigu í tíu vikur yfir sumarið, frá föstudegi til föstudags 8. júní-17. ágúst, og kostar vikan 15.000 kr. Sótt er um á rafrænu eyðublaði á heimasíðu RSÍ.
Þeir sem ekki sóttu um eða fengu úthlutað í fyrra ganga fyrir í ár. Við úthlutun skiptir lengd félagsaðildar máli.

Sækja um í Sléttaleiti

Sækja um í Norðurbæ


Ferðastyrkir

Rithöfundasamband Íslands veitir félagsmönnum ferðastyrki til utanlandsferða úr Höfundasjóði RSÍ. Rétt til að sækja um ferðastyrk hafa þeir sem hafa verið félagsmenn í RSÍ í a.m.k. eitt ár og eru skuldlausir við sambandið.  Úthlutað er eftir úthlutunarreglum og sótt er um á rafrænu eyðublaði á heimasíðu RSÍ.

Opið er fyrir umsóknir og umsóknarfrestur er t.o.m. 1. apríl 2018 nk.


Steinunn Kristjánsdóttir hlýtur Viðurkennningu Hagþenkis 2017

Viðurkenning Hagþenkis var veitt þann 28. febrúar í Þjóðarbókhlöðunni við hátíðlega athöfn en hana hlaut Steinunn Kristjánsdóttir fyrir ritið, Leitin að klaustrunum – klausturhald á Íslandi í fimm aldir, sem Sögufélag og Þjóðminjasafn Íslands gáfu út. Í ályktunarorðum Viðurkenningaráðsins segir um ritið: Umfangsmikil og vel útfærð rannsókn sem varpar nýju ljósi á sögu klausturhalds á Íslandi. Frásagnarstíll höfundar gefur verkinu aukið gildi. Viðurkenningin felst í árituðu skjali og 1.250.000 kr. Sverrir Guðjónsson tónlistarmaður  flutti tónlist. Í viðurkenningarráð Hagþenkis sátu: Auður Styrkársdóttir, Guðný Hallgrímsdóttir, Helgi Björnsson, Henry Alexander Henrysson og Sólrún Harðardóttir.

Lesa meira


Áríðandi skilaboð vegna höfundarréttar

Erindi þetta er vegna bréfs fulltrúa Storytel Iceland til félagsmanna RSÍ.

Þegar Storytel á Íslandi opnaði fyrir tæpri viku kom í ljós að þar voru gerð aðgengileg í áskrift verk margra íslenskra höfunda og þýðenda sem aldrei höfðu gefið til þess leyfi eða skrifað undir samninga þar um. Fulltrúi Storytel hafði áður sent RSÍ drög að samningi alþjóðafyrirtækisins til yfirlestrar en ljóst var að ekki var hægt að mæla með að höfundar undirrituðu samninginn óbreyttan heldur þyrftu að fara fram viðræður um breytingar á samningnum til að RSÍ gæti mælt með honum. Um þetta var fulltrúa Storytel kunnugt. RSÍ telur eðlilegast að stéttarfélagið sé sá aðili sem semji við áskriftarveitu á borð við Storytel og lítur RSÍ svo á að þær samningaviðræður hafi verið í burðarliðnum þegar Storytel opnaði í síðustu viku.

Í hefðbundnum útgáfusamningi eins og flestir rithöfundar skrifa undir og er milli FÍBÚT (Félags íslenskra bókaútgefenda) og Rithöfundasambandsins felst EKKI og hefur aldrei falist streymisréttur í áskrift. Þessi afstaða RSÍ hefur legið fyrir allan tímann og sá RSÍ ástæðu til að senda bréf til FÍBÚT í októberbyrjun og ítreka afstöðu sambandsins. Fulltrúi Storytel á Íslandi hefur haft þær upplýsingar um margra mánaða skeið.

RSÍ ítrekar að það er afstaða sambandsins að áskriftarstreymisréttur tilheyri rithöfundum hafi þeir ekki sérstaklega samið um framsal hans. Enn fremur er ástæða til að minna rétthafa á að þeim ber engin skylda til að semja um framsal réttarins til útgefenda, áskriftarveitu eða annarra aðila hafi þeir ekki hug á því.

Lögmaður RSÍ fer með þessi mál fyrir hönd félagsins. Hafið endilega samband við skrifstofu RSÍ með tölvupósti, símtali eða heimsókn í Gunnarshús þar sem skrifstofa RSÍ getur farið vandlega yfir málið með hverjum og einum.

Sýnum samstöðu og stöndum vörð um höfundarréttinn,

Stjórn og starfsfólk RSÍ


Frá stjórn RSÍ

Vegna áskriftarveitunnar Storytel sem farin er af stað hérlendis þá vill stjórn RSÍ árétta eftirfarandi: það er afstaða RSÍ að áskriftarstreymi hafi aldrei nokkurn tíma verið hluti af framseldum réttindum í útgáfusamningi Rithöfundasambandsins og Félags íslenskra bókaútgefenda. Um hann þurfi að semja sérstaklega og hefur það enn ekki verið gert í útgáfusamningi RSÍ og FÍBÚT. Rithöfundasambandið telur engan vafa á því að samningur RSÍ og FÍBÚT feli í sér eintakagerð og eintakasölu, einnig hvað varðar hljóð- og rafbækur, en EKKI heimild útgefenda til útgáfu hljóð- og rafbóka í áskriftarstreymi.

Í útgáfusamningi RSÍ og FÍbút, 1. grein c. um hljóðbækur segir „Sé ekki um annað samið hefur útgefandinn rétt til útgáfu verksins á hljóðbók“ og seinna í sömu grein: „Höfundarlaun skulu reiknast af heildsöluverði samkvæmt 12. gr. og greiðast samkvæmt 13. gr. Um höfundareintök gilda ákvæði 18. gr. Útgefanda er heimilt að gefa út hljóðbók hjá þriðja aðila en er í slíku tilviki ábyrgur fyrir efndum gagnvart höfundinum, s.s. greiðslu höfundarlauna.“ Enn fremur er skýrt tekið fram í 1. grein f. að „Öll önnur réttindi yfir verkinu sem ekki eru undanskilin samkvæmt ákvæðum samnings þessa tilheyra höfundinum“.

Ef höfundur á efni inn á Storytel en hefur ekki samið sérstaklega um það og heldur ekki falið útgefanda sínum að semja um áskriftarstreymisrétt, þá er það afstaða RSÍ að um brot á höfundarrétti sé að ræða.

RSÍ hefur falið lögmanni félagsins, Sigríði Rut Júlíusdóttur, að fara með þetta mál fyrir hönd sambandsins og svarar hún fyrir það opinberlega að svo stöddu.

 


Aðalfundur 26. apríl

Aðalfundur RSÍ verður haldinn 26. apríl 2018. Framboðsfrestur vegna stjórnarkjörs er til 22. mars nk. Kjósa þarf formann, varaformann, einn meðstjórnanda og einn varamann, skv. 5. grein laga Rithöfundasambands Íslands. Skrifleg framboð til stjórnarkjörs berist skrifstofu RSÍ eigi síðar en kl. 14.00 fimmtudaginn 22. mars n.k.