Rithöfundasamband Íslands

The Writers' Union of Iceland

Umsókn um félagsaðild

Umsókn um inngöngu í RSÍ

4. grein laga Rithöfundasambands Íslands um rétt til félagsaðildar.

Rétt á félagsaðild eiga íslenskir rithöfundar og erlendir höfundar sem hafa fasta búsetu á Íslandi. Félagar geta orðið:
1) Höfundar sem birt hafa tvö skáldverk, frumsamin eða þýdd, sem teljast hafa ótvírætt listrænt og/eða fagurfræðilegt gildi,
2) höfundar sem birt hafa tvö fræðirit, frumsamin eða þýdd, er teljast hafa ótvírætt fræðslu- og menningargildi,
3) höfundar sem samið hafa eða þýtt tvö handrit að verkum sem birt hafa verið í sjónvarpi, kvikmyndahúsum, flutt í hljóðvarpi eða birt með annars konar miðlunarmáta,
4) höfundar sem samið hafa eða þýtt tvö leikrit sem sviðsett hafa verið í leikhúsi eða sjónvarpi, flutt í hljóðvarpi eða kvikmynduð,
5) sjónvarpsþýðendur sem hafa þýðingar að aðalstarfi,
6) höfundar annars efnis sem inntökunefnd metur fullnægjandi til inngöngu. Á aðalfundi séu kjörnir þrír menn í inntökunefnd og mega þeir ekki vera úr hópi stjórnarmanna sambandsins. Inntökunefnd sé kjörin til eins árs í senn. Enginn sitji þó lengur í nefndinni en 3 ár samfleytt. Inntökunefnd starfi allt árið og fjalli ítarlega um hverja inntökubeiðni áður en ákvörðun er tekin. Unnt er að fara fram á rökstuðning ef umsókn um inngöngu er hafnað. Félagsmenn eru bundnir af samþykktum og gerðum samningum Rithöfundasambands Íslands, sjá nánar í 3. og 7. grein.
 
Með umsókn fylgi tvö útgefin verk umsækjanda. Verkunum skal skilað sem eintökum á skrifstofu RSÍ. Verk sem ekki eru til í eintakaformi má skila í pdf-formi með tölvupósti á netfangið umsoknir@rsi.is . Eintök má nálgast aftur á skrifstofunni þegar inntökunefnd hefur lokið störfum. Ef verkin sem um ræðir eru kvikmyndir eða leikrit má leggja fram staðfestingu á birtingu í formi hlekkja á umfjallanir um sýningar ef handrit eru ekki aðgengileg. 
 
Athugið að með birtum verkum er átt við verk í fullri lengd eftir umsækjanda. Stök verk af styttri toga; ljóð, smásaga, stuttmynd o.s.frv. teljast ekki fullnægjandi ein og sér. Mikilvægt er að tiltaka í verkaskrá öll útgefin og birt verk og vanda umsókn í alla staði. Umsóknir um félagsaðild eru metnar af inntökunefnd hverju sinni á grundvelli ofangreindra ákvæða. Ákvörðun um hvort höfundur uppfylli skilyrðin byggist á mati nefndarinnar á þeim upplýsingum sem fram koma á umsóknareyðublaði og á þeim gögnum sem fylgja.
 
Inntökubeiðni er ekki lögð fyrir nefndina fyrr en verkum hefur verið skilað inn.

Árgjald RSÍ 2022 er kr. 19.800. 

Hér er fjallað ítarlegar um þau kjör sem félagsmenn innan RSÍ njóta og ýmsa þjónustu sem Rithöfundasamband Íslands veitir.

Félagsmenn eru bundnir af samþykktum og gerðum samningum Rithöfundasambands Íslands, sjá nánar í 3. og 7. grein laga RSÍ.

Athugið að RSÍ geymir bankaupplýsingar félagsmanna milli ára.


UMSÓKN UM INNGÖNGU Í RSÍ


Rithöfundasamband Íslands er samningsaðili við Ríkisútvarpið/sjónvarpið, Þjóðleikhúsið, Leikfélag Reykjavíkur, Leikfélag Akureyrar, Félag íslenskra bókaútgefenda (útgáfu- og þýðingasamningar), Menntamálastofnun og Hljóðbókasafn. Rithöfundasambandið fer með réttindi félagsmanna gagnvart FJÖLÍS (hagsmunafélagi sjö höfundaréttarsamtaka sem koma fram fyrir hönd rétthafa að verkum sem njóta höfundaréttar og nýtt eru með ljósritun, skönnun, rafrænni eftirgerð eða annarri hliðstæðri eftirgerð.) og IHM ( Innheimtumiðstöðin er hagsmunasamtök höfunda, listflytjenda og framleiðenda til réttargæslu í samræmi við 3. – 6. mgr. 11. gr. höfundalaga)

Lögfræðingur Rithöfundasambandsins veitir félagsmönnum ókeypis ráðgjöf með milligöngu skrifstofu. Félagsmenn í RSÍ fá einn miða á sýningar í Þjóðleikhúsinu á 1.000 kr. stykkið og einn miða á sama verði hjá Leikfélagi Reykjavíkur/Borgarleikhúsi, gegn framvísun félagsskírteinis, ef ekki er uppselt, þó ekki á frumsýningar. Bíó Paradís veitir félagsmönnum 25% afslátt af stökum bíómiðum gegn framvísun skírteinis og Stockfish kvikmyndahátíðin veitir félagsmönnum 20% afslátt af hátíðarpassa.

Skrifstofa Rithöfundasambandsins er opin alla virka daga frá 10.00 – 14.00 og er félögum velkomið að leita þangað með fyrirspurnir um hvaðeina sem tengist ritstörfum.

Inntökunefnd 2021 – 2022:

Arndís Þórarinsdóttir

Huldar Breiðfjörð

Ragnar Helgi Ólafsson