Umsókn um félagsaðild

4. grein laga Rithöfundasambands Íslands um rétt til félagsaðildar.

Rétt til félagsaðildar eiga íslenskir rithöfundar og þýðendur auk erlendra höfunda og þýðenda sem hafa fasta búsetu á Íslandi. Félagar geta orðið þeir sem birt hafa ígildi a.m.k. tveggja fullgildra verka, þýddra eða frumsaminna sem teljast hafa ótvírætt listrænt, fræðslu-, heimilda- eða menningargildi og falla í einhvern eftirfarandi flokka:

1)  Útgefið skáldvek
2)  Útgefið rit almenns eðlis
3)  Handrit að verki sem sýnt hefur verið í sjónvarpi, kvikmyndahúsum, flutt í hljóðvarpi eða á sviði

Á aðalfundi séu kjörnir þrír menn í inntökunefnd og mega þeir ekki vera úr hópi stjórnarmanna sambandsins. Inntökunefnd sé kjörin til eins árs í senn. Enginn sitji þó lengur í nefndinni en þrjú ár samfleytt. Inntökunefnd  fundi minnst tvisvar á ári og fjalli ítarlega um hverja inntökubeiðni með hliðsjón af starfsreglum inntökunefndar áður en ákvörðun er tekin. Inntökunefnd meti vægi framlagðra verka meðal annars með tilliti til listræns gildir, umfangs þeirra, útgáfu eða birtingarháttar, hvort höfundur standi einn að þeim o.s.frv. Þannig má meta að verðleikum sjálfsútgefin verk, ritlinga eða samstarfsverkefni þótt ekki telji þau endilega ein og sér sem ígildi fullgilds verks Unnt er að fara fram á rökstuðning ef umsókn um inngöngu er hafnað. Félagsmenn eru bundnir af samþykktum og gerðum samningum Rithöfundasambands Íslands, sjá nánar í 3. og 7. grein.

 
Með umsókn fylgi tvö útgefin verk umsækjanda. Verkunum skal skilað sem eintökum á skrifstofu RSÍ eða í pdf formi með tölvupósti á netfangið umsoknir@rsi.is . Eintök má nálgast aftur á skrifstofunni þegar inntökunefnd hefur lokið störfum. Ef verkin sem um ræðir eru kvikmyndir eða leikrit má leggja fram staðfestingu á birtingu í formi hlekkja á umfjallanir um sýningar ef handrit eru ekki aðgengileg.
 
 
Inntökubeiðni er ekki lögð fyrir nefndina fyrr en verkum hefur verið skilað inn.
 

Árgjald RSÍ 2023 er kr. 19.800. 

Hér er fjallað ítarlegar um þau kjör sem félagsmenn innan RSÍ njóta og ýmsa þjónustu sem Rithöfundasamband Íslands veitir.

Félagsmenn eru bundnir af samþykktum og gerðum samningum Rithöfundasambands Íslands, sjá nánar í 3. og 7. grein laga RSÍ.

Athugið að RSÍ geymir bankaupplýsingar félagsmanna milli ára og birtir upplýsingar um félagsmenn í félagatali á heimasíðu.


Umsóknareyðublað

Rithöfundasamband Íslands er samningsaðili við Ríkisútvarpið/sjónvarpið, Þjóðleikhúsið, Leikfélag Reykjavíkur, Leikfélag Akureyrar, Félag íslenskra bókaútgefenda (útgáfu- og þýðingasamningar), Menntamálastofnun og Hljóðbókasafn. Rithöfundasambandið fer með réttindi félagsmanna gagnvart FJÖLÍS (hagsmunafélagi sjö höfundaréttarsamtaka sem koma fram fyrir hönd rétthafa að verkum sem njóta höfundaréttar og nýtt eru með ljósritun, skönnun, rafrænni eftirgerð eða annarri hliðstæðri eftirgerð.) og IHM ( Innheimtumiðstöðin er hagsmunasamtök höfunda, listflytjenda og framleiðenda til réttargæslu í samræmi við 3. – 6. mgr. 11. gr. höfundalaga)

Lögfræðingur Rithöfundasambandsins veitir félagsmönnum ókeypis ráðgjöf með milligöngu skrifstofu. Félagsmenn í RSÍ fá einn miða á sýningar í Þjóðleikhúsinu á 1.000 kr. stykkið og einn miða á sama verði hjá Leikfélagi Reykjavíkur/Borgarleikhúsi, gegn framvísun félagsskírteinis, ef ekki er uppselt, þó ekki á frumsýningar. Bíó Paradís veitir félagsmönnum 25% afslátt af stökum bíómiðum gegn framvísun skírteinis og Stockfish kvikmyndahátíðin veitir félagsmönnum 20% afslátt af hátíðarpassa.

Skrifstofa Rithöfundasambandsins er opin alla virka daga frá 10.00 – 14.00 og er félögum velkomið að leita þangað með fyrirspurnir um hvaðeina sem tengist ritstörfum.

Inntökunefnd 2023 – 2024:

Ragnheiður Gestsdóttir

Huldar Breiðfjörð

Bergþóra Snæbjörnsdóttir