Rithöfundasamband Íslands

The Writers' Union of Iceland

RÚV – hljóðvarp – Taxtar

RÚV – hljóðvarp

Launavísitöluhækkun skv. samningi 1. maí 2021, 0,64% hækkun (vísitala 786,2 stig)

Áður útgefin eða birt verk:

Fyrir frumsaminn skáldskap (í óbundnu máli) hver mínúta kr. 2.216
Fyrir þýðingar á skáldskap (í óbundnu máli) hver mínúta kr. 1.113
Bundið mál, frumsamið og þýtt hver mínúta kr. 5.142 – þó aldrei minna en kr. 11.945
Framhaldssögur (60 mínútur og lengri) hver mínúta kr 1.378
Framhaldssögur, þýðandi og erlendur höfundur hver mínúta kr. 692
Fyrir áður birt íslenskt leikefni (líka framhaldsleikrit) hver mínúta kr. 4.804

Fyrir áður birtar þýðingar leikrita:

– venjulegt leikrit hver mínúta kr. 1.870
– leikrit sem krefst meiri vinnu af þýðanda hver mínúta kr. 2.241
– leikrit í bundnu máli hver mínúta kr. 3.739

Bókmenntaverk sem ekki hafa áður verið birt hérlendis önnur en leikrit:

Skáldskapur í óbundnu.máli, líka framhaldssögur hver mínúta kr. 4.870 þó aldrei minna en kr. 16.519
Þýðing á skáldskap, óbundið mál, líka framhaldssögur hver mín. kr. 2.433
Bundið mál, sama fyrir þýðingar hver mínúta kr. 10.741, þó aldrei minna en kr. 32.906.

Frumsamin leikrit þegar þau eru fyrst birt:

Hljóðvarpsleikrit:

að 5 mínútum kr. 143.308
6 – 10 mínútur kr. 286.629
11 – 15 mínútur kr. 382.949
16 – 20 mínútur kr. 444.888
21 – 25 mínútur kr. 511.211
26 – 30 mínútur kr. 575.204
31 – 35 mínútur kr. 638.482
36 – 40 mínútur kr. 705.404
41 – 45 mínútur kr. 769.312
46 – 50 mínútur kr. 833.829
51 – 55 mínútur kr. 898.343
56 – 60 mínútur kr. 962.831
síðan hver mínúta á kr. 13.655

Framhaldsleikrit hver mínúta kr. 9.716

Óprentaðar þýðingar leikrita í flutningi hver mínúta kr. 5.409
– leikrit sem krefst meiri vinnu af þýðanda hver mínúta kr. 6.485
– leikrit í bundnu máli hver mínúta kr. 10.819

Ef sögur, sögulegur fróðleikur eða hliðstætt efni er búið til leikræns flutnings án þess að um sé að ræða umsköpun í leikritsform (dramatíseringu) mínúta kr. 4.752. Fyrir endurflutning efnis innan 8 daga í hljóðvarpi skal borga 12% af greiðslu fyrir frumflutning.

Upplestur óbundið mál skv. taxta Félags íslenskra leikara:

Að – 10 mínútum kr. 11.064
11 – 20 mínútur kr. 15.489
21 – 30 mínútur kr. 19.915
Síðan hver mínúta kr. 402

Framhaldslestrar:

Að – 15 mínútum kr. 10.058
16 – 20 mínútur kr. 12.070
Síðan hver mínúta kr. 301

Bundið mál að 10 mínútum kr. 17.702
síðan hver mínúta kr. 805

Lesi rithöfundur sex ljóð eða fleiri, sem flutt eru jafnmarga daga, greiðist sá lestur með tvöföldum taxta.