Rithöfundasamband Íslands

The Writers' Union of Iceland

RÚV – hljóðvarp – Taxtar

RÚV – hljóðvarp

Launavísitöluhækkun skv. samningi 1. nóvember 2020, 1,7016% hækkun (vísitala 747,1 stig)

Áður útgefin eða birt verk:

Fyrir frumsaminn skáldskap (í óbundnu máli) hver mínúta kr. 2.106
Fyrir þýðingar á skáldskap (í óbundnu máli) hver mínúta kr. 1.057
Bundið mál, frumsamið og þýtt hver mínúta kr. 4.886 – þó aldrei minna en kr. 11.351
Framhaldssögur (60 mínútur og lengri) hver mínúta kr 1.310
Framhaldssögur, þýðandi og erlendur höfundur hver mínúta kr. 658
Fyrir áður birt íslenskt leikefni (líka framhaldsleikrit) hver mínúta kr. 4.565

Fyrir áður birtar þýðingar leikrita:

– venjulegt leikrit hver mínúta kr. 1.777
– leikrit sem krefst meiri vinnu af þýðanda hver mínúta kr. 2.130
– leikrit í bundnu máli hver mínúta kr. 3.553

Bókmenntaverk sem ekki hafa áður verið birt hérlendis önnur en leikrit:

Skáldskapur í óbundnu.máli, líka framhaldssögur hver mínúta kr. 4.627 þó aldrei minna en kr. 15.698
Þýðing á skáldskap, óbundið mál, líka framhaldssögur hver mín. kr. 2.312
Bundið mál, sama fyrir þýðingar hver mínúta kr. 10.206, þó aldrei minna en kr. 31.269.

Frumsamin leikrit þegar þau eru fyrst birt:

Hljóðvarpsleikrit:

að 5 mínútum kr. 136.181
6 – 10 mínútur kr. 272.374
11 – 15 mínútur kr. 363.904
16 – 20 mínútur kr. 422.763
21 – 25 mínútur kr. 485.787
26 – 30 mínútur kr. 546.598
31 – 35 mínútur kr. 606.728
36 – 40 mínútur kr. 670.322
41 – 45 mínútur kr. 731.052
46 – 50 mínútur kr. 792.361
51 – 55 mínútur kr. 853.666
56 – 60 mínútur kr. 914.946
síðan hver mínúta á kr. 12.976

Framhaldsleikrit hver mínúta kr. 9.232

Óprentaðar þýðingar leikrita í flutningi hver mínúta kr. 5.140
– leikrit sem krefst meiri vinnu af þýðanda hver mínúta kr. 6.162
– leikrit í bundnu máli hver mínúta kr. 10.281

Ef sögur, sögulegur fróðleikur eða hliðstætt efni er búið til leikræns flutnings án þess að um sé að ræða umsköpun í leikritsform (dramatíseringu) mínúta kr. 4.516. Fyrir endurflutning efnis innan 8 daga í hljóðvarpi skal borga 12% af greiðslu fyrir frumflutning.

Upplestur óbundið mál skv. taxta Félags íslenskra leikara:

Að – 10 mínútum kr. 11.064
11 – 20 mínútur kr. 15.489
21 – 30 mínútur kr. 19.915
Síðan hver mínúta kr. 402

Framhaldslestrar:

Að – 15 mínútum kr. 10.058
16 – 20 mínútur kr. 12.070
Síðan hver mínúta kr. 301

Bundið mál að 10 mínútum kr. 17.702
síðan hver mínúta kr. 805

Lesi rithöfundur sex ljóð eða fleiri, sem flutt eru jafnmarga daga, greiðist sá lestur með tvöföldum taxta.