Rithöfundasamband Íslands

The Writers' Union of Iceland

RÚV – hljóðvarp – Taxtar

RÚV – hljóðvarp

Launavísitöluhækkun skv. samningi 1. febrúar 2020, 1,1467% hækkun (vísitala 705,6 stig)

Áður útgefin eða birt verk:

Fyrir frumsaminn skáldskap (í óbundnu máli) hver mínúta kr. 1.989
Fyrir þýðingar á skáldskap (í óbundnu máli) hver mínúta kr. 999
Bundið mál, frumsamið og þýtt hver mínúta kr. 4.615 – þó aldrei minna en kr. 10.720
Framhaldssögur (60 mínútur og lengri) hver mínúta kr 1.237
Framhaldssögur, þýðandi og erlendur höfundur hver mínúta kr. 621
Fyrir áður birt íslenskt leikefni (líka framhaldsleikrit) hver mínúta kr. 4.312

Fyrir áður birtar þýðingar leikrita:

– venjulegt leikrit hver mínúta kr. 1.678
– leikrit sem krefst meiri vinnu af þýðanda hver mínúta kr. 2.011
– leikrit í bundnu máli hver mínúta kr. 3.356

Bókmenntaverk sem ekki hafa áður verið birt hérlendis önnur en leikrit:

Skáldskapur í óbundnu.máli, líka framhaldssögur hver mínúta kr. 4.370, þó aldrei minna en kr. 14.826
Þýðing á skáldskap, óbundið mál, líka framhaldssögur hver mín. kr. 2.184
Bundið mál, sama fyrir þýðingar hver mínúta kr. 9.639, þó aldrei minna en kr. 29.532.

Frumsamin leikrit þegar þau eru fyrst birt:

Hljóðvarpsleikrit:

að 5 mínútum kr. 128.616
6 – 10 mínútur kr. 257.244
11 – 15 mínútur kr. 343.688
16 – 20 mínútur kr. 399.278
21 – 25 mínútur kr. 458.801
26 – 30 mínútur kr. 516.234
31 – 35 mínútur kr. 573.024
36 – 40 mínútur kr. 633.085
41 – 45 mínútur kr. 690.441
46 – 50 mínútur kr. 748.344
51 – 55 mínútur kr. 806.244
56 – 60 mínútur kr. 864.120
síðan hver mínúta á kr. 12.255

Framhaldsleikrit hver mínúta kr. 8.719

Óprentaðar þýðingar leikrita í flutningi hver mínúta kr. 4.854
– leikrit sem krefst meiri vinnu af þýðanda hver mínúta kr. 5.820
– leikrit í bundnu máli hver mínúta kr. 9.710

Ef sögur, sögulegur fróðleikur eða hliðstætt efni er búið til leikræns flutnings án þess að um sé að ræða umsköpun í leikritsform (dramatíseringu) mínúta kr. 4.265. Fyrir endurflutning efnis innan 8 daga í hljóðvarpi skal borga 12% af greiðslu fyrir frumflutning.

Upplestur óbundið mál skv. taxta Félags íslenskra leikara:

Að – 10 mínútum kr. 11.064
11 – 20 mínútur kr. 15.489
21 – 30 mínútur kr. 19.915
Síðan hver mínúta kr. 402

Framhaldslestrar:

Að – 15 mínútum kr. 10.058
16 – 20 mínútur kr. 12.070
Síðan hver mínúta kr. 301

Bundið mál að 10 mínútum kr. 17.702
síðan hver mínúta kr. 805

Lesi rithöfundur sex ljóð eða fleiri, sem flutt eru jafnmarga daga, greiðist sá lestur með tvöföldum taxta.