Rithöfundasamband Íslands

The Writers' Union of Iceland

RÚV – hljóðvarp – Taxtar

RÚV – hljóðvarp

Launavísitöluhækkun skv. samningi 1. ágúst 2020, 0,3414% hækkun (vísitala 734,6 stig)

Áður útgefin eða birt verk:

Fyrir frumsaminn skáldskap (í óbundnu máli) hver mínúta kr. 2.071
Fyrir þýðingar á skáldskap (í óbundnu máli) hver mínúta kr. 1.040
Bundið mál, frumsamið og þýtt hver mínúta kr. 4.805 – þó aldrei minna en kr. 11.161
Framhaldssögur (60 mínútur og lengri) hver mínúta kr 1.288
Framhaldssögur, þýðandi og erlendur höfundur hver mínúta kr. 647
Fyrir áður birt íslenskt leikefni (líka framhaldsleikrit) hver mínúta kr. 4.489

Fyrir áður birtar þýðingar leikrita:

– venjulegt leikrit hver mínúta kr. 1.747
– leikrit sem krefst meiri vinnu af þýðanda hver mínúta kr. 2.094
– leikrit í bundnu máli hver mínúta kr. 3.494

Bókmenntaverk sem ekki hafa áður verið birt hérlendis önnur en leikrit:

Skáldskapur í óbundnu.máli, líka framhaldssögur hver mínúta kr. 4.550 þó aldrei minna en kr. 15.435
Þýðing á skáldskap, óbundið mál, líka framhaldssögur hver mín. kr. 2.273
Bundið mál, sama fyrir þýðingar hver mínúta kr. 10.036, þó aldrei minna en kr. 30.746.

Frumsamin leikrit þegar þau eru fyrst birt:

Hljóðvarpsleikrit:

að 5 mínútum kr. 133.902
6 – 10 mínútur kr. 267.817
11 – 15 mínútur kr. 357.815
16 – 20 mínútur kr. 415.690
21 – 25 mínútur kr. 477.659
26 – 30 mínútur kr. 537.452
31 – 35 mínútur kr. 596.577
36 – 40 mínútur kr. 659.107
41 – 45 mínútur kr. 718.820
46 – 50 mínútur kr. 779.103
51 – 55 mínútur kr. 839.383
56 – 60 mínútur kr. 899.638
síðan hver mínúta á kr. 12.759

Framhaldsleikrit hver mínúta kr. 9.078

Óprentaðar þýðingar leikrita í flutningi hver mínúta kr. 5.054
– leikrit sem krefst meiri vinnu af þýðanda hver mínúta kr. 6.059
– leikrit í bundnu máli hver mínúta kr. 10.109

Ef sögur, sögulegur fróðleikur eða hliðstætt efni er búið til leikræns flutnings án þess að um sé að ræða umsköpun í leikritsform (dramatíseringu) mínúta kr. 4.440. Fyrir endurflutning efnis innan 8 daga í hljóðvarpi skal borga 12% af greiðslu fyrir frumflutning.

Upplestur óbundið mál skv. taxta Félags íslenskra leikara:

Að – 10 mínútum kr. 11.064
11 – 20 mínútur kr. 15.489
21 – 30 mínútur kr. 19.915
Síðan hver mínúta kr. 402

Framhaldslestrar:

Að – 15 mínútum kr. 10.058
16 – 20 mínútur kr. 12.070
Síðan hver mínúta kr. 301

Bundið mál að 10 mínútum kr. 17.702
síðan hver mínúta kr. 805

Lesi rithöfundur sex ljóð eða fleiri, sem flutt eru jafnmarga daga, greiðist sá lestur með tvöföldum taxta.