Rithöfundasamband Íslands

The Writers' Union of Iceland

RÚV – hljóðvarp – Taxtar

RÚV – hljóðvarp

Launavísitöluhækkun skv. samningi 1. ágúst 2021, 0,68% hækkun (vísitala 791,6 stig)

Áður útgefin eða birt verk:

Fyrir frumsaminn skáldskap (í óbundnu máli) hver mínúta kr. 2.231
Fyrir þýðingar á skáldskap (í óbundnu máli) hver mínúta kr. 1.120
Bundið mál, frumsamið og þýtt hver mínúta kr. 5.178- þó aldrei minna en kr. 12.027
Framhaldssögur (60 mínútur og lengri) hver mínúta kr 1.388
Framhaldssögur, þýðandi og erlendur höfundur hver mínúta kr. 697
Fyrir áður birt íslenskt leikefni (líka framhaldsleikrit) hver mínúta kr. 4.837

Fyrir áður birtar þýðingar leikrita:

– venjulegt leikrit hver mínúta kr. 1.883
– leikrit sem krefst meiri vinnu af þýðanda hver mínúta kr. 2.256
– leikrit í bundnu máli hver mínúta kr. 3.765

Bókmenntaverk sem ekki hafa áður verið birt hérlendis önnur en leikrit:

Skáldskapur í óbundnu.máli, líka framhaldssögur hver mínúta kr. 4.903 þó aldrei minna en kr. 16.633
Þýðing á skáldskap, óbundið mál, líka framhaldssögur hver mín. kr. 2.450
Bundið mál, sama fyrir þýðingar hver mínúta kr. 10.814, þó aldrei minna en kr. 33.312.

Frumsamin leikrit þegar þau eru fyrst birt:

Hljóðvarpsleikrit:

að 5 mínútum kr. 144.292
6 – 10 mínútur kr. 288.598
11 – 15 mínútur kr. 385.579
16 – 20 mínútur kr. 447.944
21 – 25 mínútur kr. 514.722
26 – 30 mínútur kr. 579.155
31 – 35 mínútur kr. 642.867
36 – 40 mínútur kr. 710.249
41 – 45 mínútur kr. 774.596
46 – 50 mínútur kr. 839.556
51 – 55 mínútur kr. 904.513
56 – 60 mínútur kr. 969.444
síðan hver mínúta á kr. 13.749

Framhaldsleikrit hver mínúta kr. 9.782

Óprentaðar þýðingar leikrita í flutningi hver mínúta kr. 5.446
– leikrit sem krefst meiri vinnu af þýðanda hver mínúta kr. 6.529
– leikrit í bundnu máli hver mínúta kr. 10.893

Ef sögur, sögulegur fróðleikur eða hliðstætt efni er búið til leikræns flutnings án þess að um sé að ræða umsköpun í leikritsform (dramatíseringu) mínúta kr. 4.785. Fyrir endurflutning efnis innan 8 daga í hljóðvarpi skal borga 12% af greiðslu fyrir frumflutning.

Upplestur óbundið mál skv. taxta Félags íslenskra leikara:

Að – 10 mínútum kr. 11.064
11 – 20 mínútur kr. 15.489
21 – 30 mínútur kr. 19.915
Síðan hver mínúta kr. 402

Framhaldslestrar:

Að – 15 mínútum kr. 10.058
16 – 20 mínútur kr. 12.070
Síðan hver mínúta kr. 301

Bundið mál að 10 mínútum kr. 17.702
síðan hver mínúta kr. 805

Lesi rithöfundur sex ljóð eða fleiri, sem flutt eru jafnmarga daga, greiðist sá lestur með tvöföldum taxta.