Rithöfundasamband Íslands

The Writers' Union of Iceland

RÚV – hljóðvarp – Taxtar

RÚV – hljóðvarp

hækkun skv. launavísitölu 1.11.2018- 1.02.2019 – (janúar vísitala 672,6 stig)

Áður útgefin eða birt verk:

Fyrir frumsaminn skáldskap (í óbundnu máli) hver mínúta kr. 1.896
Fyrir þýðingar á skáldskap (í óbundnu máli) hver mínúta kr. 952
Bundið mál, frumsamið og þýtt hver mínúta kr. 4.399 – þó aldrei minna en kr. 10.219
Framhaldssögur (60 mínútur og lengri) hver mínúta kr 1.179
Framhaldssögur, þýðandi og erlendur höfundur hver mínúta kr. 592
Fyrir áður birt íslenskt leikefni (líka framhaldsleikrit) hver mínúta kr. 4.110

Fyrir áður birtar þýðingar leikrita:

– venjulegt leikrit hver mínúta kr. 1.600
– leikrit sem krefst meiri vinnu af þýðanda hver mínúta kr. 1.917
– leikrit í bundnu máli hver mínúta kr. 3.199

Bókmenntaverk sem ekki hafa áður verið birt hérlendis önnur en leikrit:

Skáldskapur í óbundnu.máli, líka framhaldssögur hver mínúta kr. 4.166, þó aldrei minna en kr. 14.132
Þýðing á skáldskap, óbundið mál, líka framhaldssögur hver mín. kr. 2.081
Bundið mál, sama fyrir þýðingar hver mínúta kr. 9.189, þó aldrei minna en kr. 28.151.

Frumsamin leikrit þegar þau eru fyrst birt:

Hljóðvarpsleikrit:

að 5 mínútum kr. 122.601
6 – 10 mínútur kr. 245.213
11 – 15 mínútur kr. 327.615
16 – 20 mínútur kr. 380.605
21 – 25 mínútur kr. 437.344
26 – 30 mínútur kr. 492.090
31 – 35 mínútur kr. 546.225
36 – 40 mínútur kr. 603.477
41 – 45 mínútur kr. 658.151
46 – 50 mínútur kr. 713.346
51 – 55 mínútur kr. 768.537
56 – 60 mínútur kr. 823.707
síðan hver mínúta á kr. 11.682

Framhaldsleikrit hver mínúta kr. 8.312

Óprentaðar þýðingar leikrita í flutningi hver mínúta kr. 4.627
– leikrit sem krefst meiri vinnu af þýðanda hver mínúta kr. 5.548
– leikrit í bundnu máli hver mínúta kr. 9.256

Ef sögur, sögulegur fróðleikur eða hliðstætt efni er búið til leikræns flutnings án þess að um sé að ræða umsköpun í leikritsform (dramatíseringu) mínúta kr. 4.066. Fyrir endurflutning efnis innan 8 daga í hljóðvarpi skal borga 12% af greiðslu fyrir frumflutning.

Upplestur óbundið mál skv. taxta Félags íslenskra leikara:

Að – 10 mínútum kr. 11.064
11 – 20 mínútur kr. 15.489
21 – 30 mínútur kr. 19.915
Síðan hver mínúta kr. 402

Framhaldslestrar:

Að – 15 mínútum kr. 10.058
16 – 20 mínútur kr. 12.070
Síðan hver mínúta kr. 301

Bundið mál að 10 mínútum kr. 17.702
síðan hver mínúta kr. 805

Lesi rithöfundur sex ljóð eða fleiri, sem flutt eru jafnmarga daga, greiðist sá lestur með tvöföldum taxta.