Rithöfundasamband Íslands

The Writers' Union of Iceland

RÚV – hljóðvarp – Taxtar

RÚV – hljóðvarp

Launavísitöluhækkun skv. samningi 1. febrúar 2021, 4,5643% hækkun (vísitala 781,2 stig)

Áður útgefin eða birt verk:

Fyrir frumsaminn skáldskap (í óbundnu máli) hver mínúta kr. 2.202
Fyrir þýðingar á skáldskap (í óbundnu máli) hver mínúta kr. 1.106
Bundið mál, frumsamið og þýtt hver mínúta kr. 5.109 – þó aldrei minna en kr. 11.869
Framhaldssögur (60 mínútur og lengri) hver mínúta kr 1.370
Framhaldssögur, þýðandi og erlendur höfundur hver mínúta kr. 688
Fyrir áður birt íslenskt leikefni (líka framhaldsleikrit) hver mínúta kr. 4.774

Fyrir áður birtar þýðingar leikrita:

– venjulegt leikrit hver mínúta kr. 1.858
– leikrit sem krefst meiri vinnu af þýðanda hver mínúta kr. 2.227
– leikrit í bundnu máli hver mínúta kr. 3.715

Bókmenntaverk sem ekki hafa áður verið birt hérlendis önnur en leikrit:

Skáldskapur í óbundnu.máli, líka framhaldssögur hver mínúta kr. 4.839 þó aldrei minna en kr. 16.414
Þýðing á skáldskap, óbundið mál, líka framhaldssögur hver mín. kr. 2.418
Bundið mál, sama fyrir þýðingar hver mínúta kr. 10.672, þó aldrei minna en kr. 32.696.

Frumsamin leikrit þegar þau eru fyrst birt:

Hljóðvarpsleikrit:

að 5 mínútum kr. 142.397
6 – 10 mínútur kr. 284.806
11 – 15 mínútur kr. 380.513
16 – 20 mínútur kr. 442.059
21 – 25 mínútur kr. 507.960
26 – 30 mínútur kr. 571.546
31 – 35 mínútur kr. 634.421
36 – 40 mínútur kr. 700.917
41 – 45 mínútur kr. 764.419
46 – 50 mínútur kr. 828.526
51 – 55 mínútur kr. 892.630
56 – 60 mínútur kr. 956.707
síðan hver mínúta á kr. 13.568

Framhaldsleikrit hver mínúta kr. 9.654

Óprentaðar þýðingar leikrita í flutningi hver mínúta kr. 5.374
– leikrit sem krefst meiri vinnu af þýðanda hver mínúta kr. 6.444
– leikrit í bundnu máli hver mínúta kr. 10.750

Ef sögur, sögulegur fróðleikur eða hliðstætt efni er búið til leikræns flutnings án þess að um sé að ræða umsköpun í leikritsform (dramatíseringu) mínúta kr. 4.722. Fyrir endurflutning efnis innan 8 daga í hljóðvarpi skal borga 12% af greiðslu fyrir frumflutning.

Upplestur óbundið mál skv. taxta Félags íslenskra leikara:

Að – 10 mínútum kr. 11.064
11 – 20 mínútur kr. 15.489
21 – 30 mínútur kr. 19.915
Síðan hver mínúta kr. 402

Framhaldslestrar:

Að – 15 mínútum kr. 10.058
16 – 20 mínútur kr. 12.070
Síðan hver mínúta kr. 301

Bundið mál að 10 mínútum kr. 17.702
síðan hver mínúta kr. 805

Lesi rithöfundur sex ljóð eða fleiri, sem flutt eru jafnmarga daga, greiðist sá lestur með tvöföldum taxta.