Search
Close this search box.

LEIKSKÁLD BORGARLEIKHÚSSINS – Leikritunarsjóður Leikfélags Reykjavíkur auglýsir eftir umsóknum

Stjórn sjóðsins velur leikskáld úr hópi umsækjenda sem býðst eins árs samningur við Borgarleikhúsið. Laun sem greidd eru mánaðarlega taka mið af starfslaunum listamanna. Skáldið fær aðstöðu í leikhúsinu, vinnur þar á samningstímanum, verður hluti af starfsliði Borgarleikhússins og mun njóta aðstoðar, leiðsagnar og stuðnings leikhússtjóra og leiklistarráðunauta.
Unnið skal að ritun leikverks á tímabilinu með uppsetningu í huga. Stefnt er að því að leikverk, eitt eða fleiri, sem unnin eru á samningstíma, verði sviðsett í Borgarleikhúsinu. Þetta er þó ekki skilyrði.

Umsókn skal innihalda:
• Nafn, heimilisfang, netfang, símanúmer
• Ferilskrá
• Sýnishorn af leikrænum texta (5 – 10 blaðsíður)
• Æskilegt er að umsækjandi sendi með umsókn sinni hugmynd að leikverki sem hann hefur í huga að vinna á samningstímanum og einnig er heimilt að láta annað fylgja með sem umsækjandi telur að eigi erindi með umsókninni.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öll gögn endursend umsækjendum að loknu vali. Umsóknir skulu sendar í pósti stílaðar á Borgarleikhúsið/Leikritunarsjóður Leikfélags Reykjavíkur, Listabraut 3, 103 Reykjavík eða með tölvupósti, borgarleikhus@borgarleikhus.is, merkt “Leikskáld” fyrir 23. október 2015.

Facebook
Pinterest
LinkedIn
Twitter
Email