Leiðbeiningar fyrir höfunda og þýðendur

Leiðbeiningar fyrir höfunda og þýðendur sem beðnir eru um að lesa upp úr verkum sínum, spjalla um bókmenntir og lestur eða taka að sér önnur bókmenntatengd verkefni

Það er algjört grundvallaratriði að greidd séu laun fyrir vinnu. Höfundar og þýðendur skulu alltaf ganga út frá því að greitt sé fyrir störf sem þeir eru beðnir um að inna af hendi.

Hér má sjá viðmiðunartaxta Höfundamiðstöðvar RSÍ.

Að fara fram á sanngjarna þóknun fyrir vinnu höfunda styrkir stéttina og ber vott um samstöðu. Ef höfundar sætta sig við of lága umbun fyrir vinnu sína þá grefur það undan stéttinni allri.

Þegar þóknun er reiknuð fyrir verkefni, t.a.m. upplestur, höfundaspjall, erindi, skólakynningu, þátttöku í pallborði  eða annað, þarf bæði að gera ráð fyrir vinnu við undirbúning og þeim tíma sem fer í viðburðinn. Áríðandi er að höfundar fái skýrar upplýsingar um til hvers er ætlast af þeim og átti sig á hversu tímafrekt verkefnið er í heild sinni. Eins er mikilvægt að fá greinargóðar upplýsingar frá verkkaupa um hvort greitt sé fyrir ferðir og uppihald, ef svo á við.

Semja skal um kaup og kjör með tölvupósti þannig að öll tilboð liggi fyrir skriflega.

Höfundamiðstöð mælir með að höfundar deili upphæðinni sem þeim er boðin með fjölda áætlaðra vinnustunda til að átta sig á hvert tímakaupið er.

Höfundamiðstöð leggur enn fremur til að höfundar kynni sér skilmálana ef verkkaupi hættir við viðburðinn. Verður samt greitt fyrir undirbúning? Og hvað gerist ef höfundur þarf að hætta við?

Höfundum og þýðendum er velkomið að hafa samband við Höfundamiðstöð RSÍ ef spurningar vakna um hvort þóknun fyrir verk sé sanngjörn. Höfundamiðstöð hvetur höfunda enn fremur til að láta Höfundamiðstöð vita af því ef einhver býður of litla eða enga þóknun fyrir vinnu. Höfundamiðstöð getur tekið að sér að útskýra fyrir verkkaupa af hverju höfundar og þýðendur geta ekki unnið frítt.

Hafið endilega samband við okkur í rsi@rsi.is